Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
115/2017/QĐ-UBND 21/11/2017 Quyết định Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng Tải về
571/PGDĐT-TCCB 05/10/2017 Hướng dẫn đăng ký các chỉ tiêu Cụm thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 Tải về
513/PGDĐT-TCCB 18/09/2017 Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 Tải về
514/PGDĐT-TCCB 18/09/2017 Hướng dẫn tổ chức đăng ký thi đua năm học 201-2018 Tải về
3018/QĐ-UBND 27/04/2017 Thủ tục hành chính trên lĩnh vực khen thưởng tại Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận Tải về
278/HD-PGDĐT 27/04/2017 Hướng dẫn tổng kết Cụm thi đua năm học 2016 - 2017 Tải về
40/QĐ-PGDĐT 17/03/2017 Quyết định khen thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích tại Đại hội điền kinh học sinh phổ thông cấp huyện lần thứ XII năm 2017 Tải về
75/PGDĐT-TĐKT 24/01/2017 Hưởng ứng phong trào thi đua UBND huyện phát động năm 2017 Tải về
11/QĐ-PGDĐT 18/01/2017 Quyết định khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tiếng Anh trên internet năm học 2016 - 2017 Tải về
09/QĐ-PGDĐT 16/01/2017 Quyết định công nhận và khen thưởng thành tích tại Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp Tiểu học giỏi cấp huyện cấp huyện lần thứ II, năm học 2016 - 2017 Tải về
12