Hướng dẫn tổng kết Cụm thi đua năm học 2016 - 2017
Số ký hiệu văn bản 278/HD-PGDĐT
Ngày ban hành 27/04/2017
Ngày hiệu lực 27/04/2017
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tổng kết Cụm thi đua năm học 2016 - 2017
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Phạm An - Trưởng phòng
Tài liệu đính kèm TK Cum thi dua 2016_2017.rar