Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2632/UBND-VX 27/09/2017 Nghiêm túc chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học Tải về
2029/QĐ-UBND 14/09/2017 Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra thẩm định trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 đối với trường Tiểu học Vĩnh Thuận Tải về
2052/UBND-VX 07/08/2017 Tiếp tục thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về vệ sinh An toàn thực phẩm Tải về
10/KH-BCHPCTT-TKCN 27/06/2017 Kế hoạch phòng ngừa rủi ro đuối nước cho trẻ em trong mùa mưa lũ trên địa bàn huyện năm 2017. Tải về
82/KH-UBND 28/04/2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU ngày 13/02/2017 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tải về
87/KH-UBND 24/04/2017 Kế hoạch tăng cường các giải pháp nhằm giảm thiểu xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Tải về
441/BND-VX 06/03/2017 Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các xã, thị trấn Tải về
448/UBND-VX 06/03/2017 Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Tải về
218/UBND-NC 13/02/2017 Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Tải về
40/QĐ-UBND 16/01/2017 Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra thẩm định lại trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Tải về
12