Tiếp tục thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về vệ sinh An toàn thực phẩm
Số ký hiệu văn bản 2052/UBND-VX
Ngày ban hành 07/08/2017
Ngày hiệu lực 07/08/2017
Trích yếu nội dung Tiếp tục thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về vệ sinh An toàn thực phẩm
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Bạch Văn Nguyên - Phó Chủ tịch
Tài liệu đính kèm 2052_signed.pdf