Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU ngày 13/02/2017 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 82/KH-UBND
Ngày ban hành 28/04/2017
Ngày hiệu lực 17/04/2017
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU ngày 13/02/2017 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Bạch Văn Nguyên - Phó Chủ tịch
Tài liệu đính kèm Vbdi_82_KH_UBND.pdf