Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
Số ký hiệu văn bản 513/PGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 18/09/2017
Ngày hiệu lực 18/09/2017
Trích yếu nội dung Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Phạm An - Trưởng phòng
Tài liệu đính kèm Vbdi_513_PGDÐT_TCCB.pdf