Quyết định khen thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích tại Đại hội điền kinh học sinh phổ thông cấp huyện lần thứ XII năm 2017
Số ký hiệu văn bản 40/QĐ-PGDĐT
Ngày ban hành 17/03/2017
Ngày hiệu lực 15/03/2017
Trích yếu nội dung Quyết định khen thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích tại Đại hội điền kinh học sinh phổ thông cấp huyện lần thứ XII năm 2017
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Phạm An - Trưởng phòng
Tài liệu đính kèm Ket qua DHDK cap huyen lan 12.rar