Quyết định Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng
Số ký hiệu văn bản 115/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/11/2017
Ngày hiệu lực 21/11/2017
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch tỉnh
Tài liệu đính kèm Quyet Dinh 115 - Quy Che.pdf