Hưởng ứng phong trào thi đua UBND huyện phát động năm 2017
Số ký hiệu văn bản 75/PGDĐT-TĐKT
Ngày ban hành 24/01/2017
Ngày hiệu lực 24/01/2017
Trích yếu nội dung Hưởng ứng phong trào thi đua UBND huyện phát động năm 2017
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Phạm An - Trưởng phòng
Tài liệu đính kèm Cv_75.pdf