Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Ninh Phước lần thứ VIII (giai đoạn 1)
Số ký hiệu văn bản 139/QĐ-PGDĐT
Ngày ban hành 04/12/2017
Ngày hiệu lực 04/12/2017
Trích yếu nội dung Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Ninh Phước lần thứ VIII (giai đoạn 1)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Bộ phận THCS
Người ký duyệt Phạm An - Trưởng phòng
Tài liệu đính kèm 139_QÐ.pdf