Kế hoạch tổ chức Lễ hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời cấp huyện năm 2017
Số ký hiệu văn bản 545/PGDĐT-THCS
Ngày ban hành 27/09/2017
Ngày hiệu lực 27/09/2017
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Lễ hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời cấp huyện năm 2017
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Bộ phận THCS
Người ký duyệt Lưu Tấn Tỵ - Phó Trưởng phòng
Tài liệu đính kèm 545.pdf