Thông báo việc cấp giấy phép dạy thêm học thêm bậc trung học cơ sở
Số ký hiệu văn bản 462/TB-PGDĐT
Ngày ban hành 22/08/2017
Ngày hiệu lực 22/08/2017
Trích yếu nội dung Thông báo việc cấp giấy phép dạy thêm học thêm bậc trung học cơ sở
Hình thức văn bản Danh sách
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Phạm An - Trưởng phòng
Tài liệu đính kèm 462.pdf