Cập nhật danh sách công chức, viên chức năm học 2017-2018
Số ký hiệu văn bản 01/DS
Ngày ban hành 13/09/2017
Ngày hiệu lực 13/09/2017
Trích yếu nội dung Cập nhật danh sách công chức, viên chức năm học 2017-2018
Hình thức văn bản Danh sách
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm BM DS CC_VC 17_18.rar