Danh sách tập huấn tham gia bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực cấp Tiểu học
Số ký hiệu văn bản 01/DS-PGDĐT
Ngày ban hành 04/07/2017
Ngày hiệu lực 04/07/2017
Trích yếu nội dung Danh sách tập huấn tham gia bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực cấp Tiểu học
Hình thức văn bản Danh sách
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Phạm An - Trưởng phòng
Tài liệu đính kèm DS tap huan.pdf